Šalčininkų rajono savivaldybė - Dokumentai reikalingi licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gauti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Dokumentai reikalingi licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gauti Spausdinimo versija

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:


1. pranešimą, kuriame nurodoma:

1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

1.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);

1.3. mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas), jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

1.4. mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

1.5. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);

1.6. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu;

1.7. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.

 

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licencijos dublikatą, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:

1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

3. prarastos ar sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

4. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.


Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:

1. paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurioje nurodoma:

1.1 juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

1.4. duomenys, kurie vadovaujantis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 7.4-7.6 papunkčiuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

1.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius pranešimus.

2. licencijos originalą, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-28 13:52:58